Mediu

Tehnologia LED in iluminatul electric contribuie semnificativ la atingerea obiectivului de dezvoltare durabila, prin reducerea impactului negativ asupra mediului si utilizarea eficienta  si responsabila a resurselor naturale.

Implementarea solutiilor de iluminat cu tehnologie LED conduce la o serie de beneficii:

  • Reducerea poluarii si conservarea combustibililor fosili cu cca. 30% prin consumul redus de energie electrica;
  • Reducerea deseurilor provenite de la lampile uzate avand in vedere durata de viata foarte mare a surselor de iluminat LED.
  • Eliminarea materialelor toxice din fabricatia echipamentelor LED,  in comparatie cu sistemele clasice de iluminat care folosesc plumb, mercur, gaze toxice etc.
  • Participarea directa la protectia mediului.

Ensola_LED_Mediu_Directiva_EuropeanaIn Romania peste 50% din energia electrica este produsa prin tehnologii de ardere a combustibililor fosili cu efecte dezastruoase asupra mediului.