Implementare LED in UE

Accelerarea implementării tehnologiilor de iluminare inovatoare cu #LED în Uniunea Europeană
Iluminatul reprezintă 19% din consumul mondial de energie electrică și 14% din consumul la nivelul UE. Pe măsură ce lămpile cu incandescență sunt eliminate treptat în Europa, noi tehnologii de iluminare eficiente și ecologice încep să le înlocuiască. Tehnologia iluminării cu semiconductori („solid state lighting” – SSL) este cea mai inovatoare tehnologie apărută pe piață. Aceasta se bazează pe materiale semiconductoare emițătoare de lumină care transformă energia electrică în lumină și include iluminarea cu diode luminiscente (LED) și diode electroluminiscente organice (OLED).

Punerea în practică la scară largă a tehnologiilor SSL ar putea contribui semnificativ la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, în special pentru atingerea obiectivului de creștere a eficienței energetice (până în 2020: creșterea cu 20% a eficienței energetice (față de nivelurile din 1990)).. Ea ar avea un impact semnificativ asupra utilizatorilor Europeni (atât consumatori, cât și utilizatori profesionali) și asupra competitivității industriei europene de iluminat… Citeste tot articolul: http://www.ensola.ro/accelerarea-implementarii-tehnologiilor-de-iluminare-inovatoare-cu-led-uniunea-europeana/