SSL: O NOUĂ PERSPECTIVĂ ASUPRA ILUMINATULUI CU LED

Tehnologiile SSL pentru aplicațiile de iluminat general cuprind surse de lumină cu diode electroluminiscente (LED) și diode electroluminiscente organice (OLED), corpuri de iluminat (adică, corpuri de iluminat și lămpi) și dispozitive de comandă. Acestea produc lumină albă în diferite tonuri și variații de culoare, de la nuanțele calde la cele reci ale culorii albe.

Lămpile și corpurile de iluminat cu LED-uri integrează surse de lumină punctuale de înaltă luminozitate. Dispozitivele cu OLED-uri sunt bazate pe surse de lumină organice (de exemplu, polimeri) care emit lumina în mod omogen de pe o suprafață bidimensională și care pot fi fabricate în forme și dimensiuni arbitrare, inclusiv sub formă de panouri transparente.

LED-urile reprezintă în prezent o tehnologie matură. Tehnologia bazată pe OLED-uri nu a ajuns încă la maturitate (se preconizează că în următorii 3-5 ani, OLED-urile se vor constitui într-o tehnologie matură), doar un număr redus de produse de înaltă calitate fiind disponibil în prezent pe piață. Importanța acestora va crește în următorii ani, în momentul în care dispozitivele cu OLED-uri vor intra pe piața produselor de iluminat general și vor deschide calea unei game de noi aplicații de iluminat.

SSL reprezintă un progres în domeniul iluminatului general, din perspectiva mai multor aspecte-cheie:

► Eficiența energetică: noile produse SSL sunt mai eficiente din punct de vedere energetic decat echivalentele lor cele mai avansate (lămpile fluorescente sau lămpile cu halogen), care sunt aproape de nivelul lor optim de performanță.

În următorii ani, tehnologia SSL va depăși, din punct de vedere al eficienței energetice, orice tehnologie de iluminat existentă. Aceasta va permite realizarea de economii semnificative de energie datorita surselor SSL care pot spori economiile potențiale de energie cu până la 65%, iar combinate cu sistemele de gestionare inteligente, cu până la 80%, față de consumul actual. Prin folosirea combinata a iluminaului SSL cu dispozitive inteligente (senzori care pot controla intensitatea luminii in functie de miscarea detectata sau a luminii solare. Iuminatul SSL poate fi controlat în mod mai flexibil în ceea ce privește unghiul fasciculului, culoarea luminii, ajustarea luminozității sau întreruperile frecvente în raport cu alte lămpi economice precum lămpile fluorescente compacte (LFC).

Bine concepute, instalate și operate, sursele SSL nu conțin mercur si au o contribuție considerabilă la reducerea emisiilor de CO2 .

În 2009, consumul total de energie electrică în cele 27 state membre ale UE a ajuns la 2719 TWh (Eurostat), din care 14% pentru iluminat.

În ipoteza unei economii de energie electrică de până la 80%, s-ar putea economisi până la 266 TWh.

► Calitatea iluminatului și confortul vizual: Tehnologia SSL oferă o calitate ridicată a iluminării care consta in aspectul, redarea și consistența culorii, nivelul de luminozitate evaluat prin cantitatea de lumină furnizată de o sursă de lumină raportat la o sarcină sau la o anumită suprafață si distribuția fotometrică a sursei de lumină într-un corp de iluminat. In ceea ce privește confortul vizual, acesta este oferit de redarea culorii obiectelor iluminate prin culori saturate vii și controlul dinamic obtinut prin utilizarea unui spectru de lumină, a unor întrerupătoare instantanee de atenuare a luminii. Durata mare de viață 25 000-50 000 de ore (de cinci ori mai mult decât a LFC-urilor) genereaza costuri reduse cu mentenanta.. Lampile concepute cu tehnologia SSL au posibilitatea de reglare a intensitati luminoase și culoarii, permițând ajustarea luminii in funcție de cerințele aplicației sau de dorințele personale ale utilizatorilor. Studiile în curs de desfășurare arată, de asemenea, că mediul de lumină ambiantă creat de unele lămpi cu LED-uri contribuie la bunăstare și la optimizarea condițiilor de învățare și de lucru (de exemplu, în școli și birouri), influențând pozitiv vitalitatea, concentrarea și vigilența persoanelor. A se vedea, de exemplu, raportul privind „Iluminatul, bunăstarea și performanța la locul de muncă” (Lighting, Well-being and Performance at Work), J. Silvester și E. Konstantinou, Centrul pentru Performanță la Locul de Muncă (Centre for Performance at Work )din cadrul City University London (2011).

► Concepție și estetică: Tehnologia SSL oferă proiectanților și industriei de iluminat o libertate aproape nelimitată în elaborarea de noi concepte și parametri în materie de iluminat. Aceasta permite crearea de noi forme pentru corpurile și sistemele de iluminat, inclusiv integrarea completă a acestora în elementele construcției (pereți, tavane, ferestre). În special OLED-urile vor deschide calea către aplicații de iluminat cu totul noi, constituind o componentă esențială pentru crearea de panouri de lumină subțiri și foarte eficiente care permit o flexibilitate maximă de proiectare. Prin combinarea culorilor și a formelor, LED-urile și OLED-urile vor crea noi oportunități pentru personalizarea spațiilor personale prin lumină, contribuind astfel la confortul și bunăstarea personală.

► Inovare și noi oportunități de afaceri: Combinarea și exploatarea vastei game de caracteristici și avantaje ale tehnologiei SSL vor crea numeroase oportunități noi de afaceri pentru industria iluminatului și vor conduce la modificarea modelelor comerciale: de la comercializarea surselor de lumină și a corpurilor de iluminat la integrarea acestora în piesele de mobilier și în clădiri; de la comercializarea lămpilor de înlocuire la comercializarea sistemelor și a soluțiilor inteligente de iluminat și la crearea de noi piețe de tipul pieței serviciilor publice, pentru comercializarea iluminatului ca serviciu.

Activitățile intense de producție și de cercetare din întreaga lume promit îmbunătățirea performanței tehnologiei SSL din punct de vedere al eficienței energetice și calității care vor reduce considerabil costurile cu iluminatul pentru următorii ani. De exemplu, LED-urile albe cele mai avansate in tehnologie au atins deja un procent de eficiență de 30-60%. Eficiența este procentajul electricității, convertit în lumină vizibilă. În ceea ce privește becurile incandescente, procentul este de 2%, iar pentru LFC-uri de aproximativ 25%., au valori ale eficacității luminoase. Eficacitatea unei surse de lumină este raportul dintre fluxul luminos emis și energia electrică consumată, ea fiind unitatea de măsură a eficienței energetice a unei lămpi sau a unui sistem de iluminat. Parametri de performanta la care au ajuns lampile LED sunt: fluxul luminos de 100-150 lumen/Watt, (lm/W), indicele de redare a culorii >80 (colour rendering index – CRI). CRI este o unitate de măsură care reflectă felul în care o sursă de lumină redă culorile. Valorile țintă pentru LED-urile cu lumină albă caldă pentru următorii 10 ani sunt: 60-70% eficiență, o eficacitate de peste 220 lm/W și un CRI de peste 90. Produsele OLED cele mai avansate se situează astăzi în jur de 50 lm/W. Deși se preconizează că eficacitatea acestora va rămâne întotdeauna inferioară eficacității LED-urilor, valoarea adăugată a tehnologiei OLED va rezulta din dimensiunea, flexibilitatea și oportunitățile pe care ea le oferă noilor aplicații.

În 2010, veniturile totale ale pieței în domeniul iluminatului general la nivel mondial se ridicau la aproximativ 52 miliarde EUR, din care aproximativ 30% în Europa.

Până în 2020, se estimează că piața mondială va ajunge la 88 miliarde EUR, iar cota Europei va scădea la sub 25%27. Pătrunderea actuală pe piață a tehnologiei SSL în Europa este foarte limitată: cota de piață a LED-urilor (ca valoare) a atins valoarea de 6,2% în 2010. Mai multe studii estimează că SSL va reprezenta mai mult de 70% din piața europeană a iluminatului general până în 2020.

Europa se confruntă cu provocarea îndepărtării barierelor existente în vederea punerii în aplicare a potențialului tehnologiei SSL, ajutând în același timp industria europeană de iluminat să rămână în fruntea concurenței mondiale.

© Uniunea Europeană