Instrumente politice și legislative care se pot aplica în UE sistemelor de iluminat cu LED

Există deja o gamă vastă de instrumente UE, atât opționale cât și obligatorii, aplicabile tehnologiei SSL și care vor avea tendința de a sprijini continuarea adoptării acesteia prin cerințe minime de performanță și securitate pentru produsele SSL.

Principalele instrumente includ Directiva privind proiectarea ecologică, Directiva privind etichetarea energetică, Directiva privind etichetarea ecologică, Directiva privind joasa tensiune sau Directiva privind siguranța generală a produselor reglementează securitatea produselor electrice care funcționează la peste 50 de volți și asigură introducerea pe piață doar a echipamentelor electrice sigure. În ceea ce privește produsele care funcționează sub 50 de volți, aspectele referitoare la securitate sunt reglementate de Directiva privind siguranța generală a produselor, Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase (RoHS) și Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), Achizițiile publice ecologice (APE) și Noul cadru legislativ.

Începând cu 2010, punerea în aplicare a cerințelor în materie de performanță și securitate menționate în majoritatea instrumentelor de mai sus se poate baza pe noul cadru legislativ (NCL). NCL este format din două instrumente complementare: un regulament și o decizie.

Începând cu 2010, regulamentul NCL stabilește un cadru mai puternic pentru supravegherea pieței de echipamente electrice și conține dispoziții privind competențele și obligațiile autorităților naționale competente. Acestea trebuie să verifice produsele, atât cele interne, cât și cele importate, în conformitate cu o grilă adecvată și să împiedice accesul pe piață al produselor care prezintă riscuri sau care nu respectă cerințele aplicabile.
http://www.ensola.ro/instrumente-politice-si-legislative-care-se-pot-aplica-ue-sistemelor-de-iluminat-cu-led/