Tehnologii LED în iluminatul din România

Ținând seama de provocările actuale energetice și financiare, sunt necesare acțiuni suplimentare în vederea accelerării adoptării tehnologiei SSL cu LED în Europa.

Achizițiile publice ecologice (APE) pot fi folosite de către autoritățile publice în vederea sprijinirii implementării la scară mai largă a sistemelor de iluminat eficiente din punct de vedere energetic în orașe sau clădiri. Multe state membre au adoptat propriile abordări la nivel național în vederea sprijinirii achizițiilor publice ecologice.

O serie de instrumente financiare sunt deja disponibile în orașe pentru finanțarea studiilor de fezabilitate pentru investițiile în energie sustenabilă la nivel local, inclusiv în ceea ce privește iluminatul. Un bun exemplu în acest sens îl constituie mecanismul de asistență tehnică ELENA (Mecanismul ELENA (European Local ENergy Assistance – Asistență europeană pentru energie la nivel local) a fost instituit de Comisia Europeană și de Banca Europeană de Investiții.) sau Fondul european pentru eficiență energetică
http://www.ensola.ro/propuneri-si-strategii-pentru-accelerarea-implementarii-tehnologiilor-led-iluminatul-din-romania/