Abordare europeană strategică competitivă în Europa

O abordare europeană strategică pentru o industrie SSL a iluminatului cu LED competitivă în Europa. Acest context impune necesitatea unei abordări strategice europene pentru o industrie SSL competitivă. În special, trebuie abordate următoarele aspecte cheie cu privire la evoluția și dezvoltarea competitivă a industriei SSL europene:

– „Valea morții”: SSL face parte din Photonics, o tehnologie generică esențială (TGE). Un grup de experți la nivel înalt (GNI) pentru TGE a identificat principalele dificultăți cu care se confruntă Europa în transpunerea ideilor sale în produse comercializabile. Pentru a traversa această „vale a morții” grupul recomandă o strategie pe trei piloni care se axează pe: (i) cercetare tehnologică; (ii) dezvoltarea și demonstrarea produsului ; (iii) producție avansată, de nivel mondial. Pe baza acestui model constituit pe trei piloni, grupul de experți a făcut o serie de recomandări specifice de politică pentru o dezvoltare și implementare industrială mai eficientă a TGE în Europa.

– consolidarea lanțului valoric SSL (de la materia primă la procesul de fabricație și produsul final, inclusiv furnizorii de componente și de echipamente): este necesară pentru soluționarea fragmentării existente în industria de iluminat. OLED va elimina în continuare liniile clare de demarcație între producătorii de surse de iluminat și corpuri de iluminat și va accelera în continuare consolidarea acestui sector.

– facilitarea cooperării între industria SSL și alți actori implicați în ansamblul lanțului valoric extins. Consolidarea cooperării este esențială pentru dezvoltarea de noi modele comerciale și pentru realizarea trecerii de la produse de iluminat la sisteme și servicii de iluminat, domenii în care Europa are șanse să devină lider de piață la nivel mondial.

– viitorul producției de SSL în Europa: industria SSL europeană va trebui să ia decizii strategice cu privire la viitorul producerii de SSL în Europa, în ceea ce privește atât LED, cât și, în special, noua tehnologie OLED în domeniul iluminatului.

– asigurarea aprovizionării cu materii prime rare și reciclarea produselor SSL scoase din uz: în următorii ani, industria europeană se va confrunta cu problema asigurării aprovizionării cu materii prime rare (Acestea includ, în special, galiu și indiu, precum și pământurile rare utilizate în corpurile de iluminat fosforescente (itriu, ceriu, europiu)), necesare pentru producția de SSL, însă din ce în ce mai puțin disponibile din cauza cvasimonopolurilor existente și a restricțiilor de export (China controlează la momentul actual 95% din cantitatea mondială de pământuri rare și a adoptatmăsuri pentru restricționarea severă a exportului acestora). Această situație presupune o dublă provocare: cea privind perfecționarea tehnologiei în vederea reducerii consumului de resurse rare și cea privind reciclarea, în conformitate cu „Inițiativa emblematică privind materiile prime” și cu foaia de parcurs aferentă.

Dezvoltarea ulterioară a industriei SSL europene, capacitatea sa de inovare și competitivitatea la nivel mondial vor depinde, de asemenea, în mod esențial de… Citeste tot articolul: http://www.ensola.ro/o-abordare-europeana-strategica-pentru-o-industrie-ssl-iluminatului-cu-led-competitiva-europa/