Recomandări ale Comisiei Europene pentru dezvoltarea industriei de iluminat cu LED

Pentru a soluționa provocările și deficiențele menționate anterior, în special trecerea către o abordare a întregului lanț valoric, industria SSL europeană va trebui, de asemenea, să ia măsuri. În special, sectorul industrial este invitat:

– să își lanseze propriile inițiative industriale care să extindă domeniul actual de aplicare și alianțele comerciale existente; în special, acesta trebuie să creeze platforme de cooperare favorabile tuturor, în ansamblul lanțului valoric în domeniul iluminatului convențional (inclusiv cooperarea mai strânsă dintre întreprinderile mari în domeniul iluminatului și IMM-uri) și în ansamblul lanțului valoric extins;

– să sincronizeze sprijinul public cu un parteneriat public-privat în domeniul fotonicii în temeiul cadrului „Orizont 2020”, cu angajamentul de a investi în Europa, inclusiv investind în producția de SSL;

– să colaboreze cu consumatorii în vederea elaborării de noi funcționalități pentru aplicațiile de iluminat care să încurajeze o adoptare mai rapidă și să influențeze bunăstarea oamenilor;

– să colaboreze cu organizațiile europene de standardizare în vederea abordării aspectelor deschise referitoare la standardizarea SSL, inclusiv cu privire la aspectele privind securitatea, aspectele și procedurile de mediu și metodologiile comune pentru măsurarea performanței produselor și sistemelor SSL;

– să se angajeze în continuare în evaluarea impactului asupra întregului ciclu de viață al produselor SSL;

– să folosească toate mecanismele existente pentru lansarea de programe vocaționale, programe de învățare și de formare continuă pentru electricieni și revânzători și pentru alți utilizatori profesionali și publici și să colaboreze în vederea modificării programei universitare în domeniul tehnologiilor de iluminat.

Conlucrarea viitoare pentru realizarea obiectivelor abordării UE privind SSL

– ar fi benefică o coordonare mai strânsă a eforturilor în acest domeniu, între Comisie, reprezentanții industriei iluminatului SSL și lanțul valoric extins al SSL. Prin urmare, Comisia invită părțile interesate din domeniul SSL să colaboreze îndeaproape cu Comisia pentru a examina periodic progresul înregistrat și a propune noi acțiuni pentru atingerea obiectivelor ambițioase prevăzute în prezenta carte verde.

© Uniunea Europeană

Sursa: http://www.ensola.ro/recomandari-ale-comisiei-europene-pentru-dezvoltarea-industriei-de-iluminat-cu-led/